facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
5.09.13
Informacje o pierwszych zjazdach w roku szkolnym 2013/2014
plakat wyzsze

Poniżej wstępne informacje o pierwszym zjeździe:

21.09.2013 r. (tylko sobota)
Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Traugutta 2

> odbędzie się pierwszy obowiązkowy zjazd dla kierunków wyższych (2 semestry i wyższe, dotyczy także osób ostatnio zapisanych na 3 semestr Liceum Ogólnokształcącego po szkole zawodowej)
08:15
– DSI III (technik informatyk sem. III)
– DSR III (technik rachunkowości sem. III)
– DSBHP III (technik bho sem. III)
– LO III B (liceum ogólnokształcące sem. III)
– LO V B (liceum ogólnokształcące sem. V)
– ULO IV (uzupełniające liceum ogólnokształcące sem. IV)
– LO VI (liceum ogólnokształcące sem. VI)

09:50
– DSBHP II (technik bhp sem. II)
– DSK III (technik usług kosmetycznych sem. III)
– DSR IV (technik rachunkowości sem. IV)
– LO III C (liceum ogólnokształcące sem. III)
– LO IV (liceum ogólnokształcące sem. IV)
– LO V A (liceum ogólnokształcące sem. V)

11:25
– DSK II (technik usług kosmetycznych sem. II)
– DSR II (technik rachunkowości sem. II)
– DSA III (technik administracji sem. III)
– DSK IV (technik usług kosmetycznych sem. IV)
– LO II (liceum ogólnokształace sem. II)

13:00
– DSA IV (technik administracji sem. IV)
– LO III A (liceum ogólnokształcące sem. III)

28.09.2013 r. (tylko sobota)
Pomorska Szkoła Wyższa, ul. Kościuszki 112/114
> odbędzie się pierwszy obowiązkowy zjazd dla kierunków pierwszych.
08:15
– DSBHP (technik bhp)
– DSI (technik informatyk)
– DSR (technik rachunkowości)
– OŚ (opiekunka środowiskowa)
– LO IA (liceum ogólnokształcące)

09:50
– DSA (technik administracji)
– DSK (technik usług kosmetycznych)
– FLO (florysta)
– LO IB (liceum ogólnokształcące)
– LO IC (liceum ogólnokształcące)

12-13.10.2013 r. (sobota, niedziela)
Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Traugutta 2

08:15
– Terapeuta ds. uzależnień

13.10.2013 r. (tylko niedziela)
Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Traugutta 2

08:15
– Biomasaż- fizjoterapia

Pozostałe informacje:
1. Podczas pierwszego zjazdu otrzymają Państwo plany zajęć na cały semestr. Przed pierwszym zjazdem nie będzie możliwości ich uzyskania.
2. W związku z Międzynarodowym Turniejem Piłkarskim „Omegamed Deyna Cup Junior”, który odbywa się w dniach 27-29.09.2013 r. zostaliśmy zmuszeni wyjątkowo przenieść zajęcia z dnia 28.09.2013 r. z Publicznego Gimnazjum nr 2 gdzie planowo miały odbyć się zajęcia do Pomorskiej Szkoły Wyższej.
3. Numery sal zostaną podane w przyszłym tygodniu.
4. Lista z podziałem na grupy pojawi się:
– dla III i IV semestrów LO ok. dnia 18.09.2013 r.
– dla I semestrów LO ok. dnia 25.09.2013 r.
5. W tym tygodniu pojawią się kolejne szczegóły.

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia